شروع صفحه

به دنیای زبان گِری خوش آمدید.

من و تیم من خوشحالیم که شما راه رسیدن به دنیای زبان گِری را پیدا کرده اید!

در اینجا برای شما پیشنهادی بزرگ دررابطه با کلاس زبان آلمانی به عنوان زبان خارجی ارائه می گردد .از میان لیست پیشنهادی برنامه کلاسهای ما ، کلاس زبانی که مورد نیاز شما است را جستجو کنید.

من و تیم من وظیفه خود می دانیم که در تصمیم گیری شما برای کلاس زبان به بهترین نحو مشاوره بدهیم، تا شما بتوانید دقیقا سطح زبان آلمانی و کلاس مورد نظر خود را پیدا کنید.

ما با کمال میل به شما کمک می کنیم تا سطح زبان آلمانی خود را پیدا کنید و به همراه یکدیگر تصمیم می گیریم چه سطحی برای شما مناسب است.

من و تیم من به همراه خود شما مشترکا هدف شما را دنبال می کنیم تا زبان آلمانی را یاد بگیرید .